Skip to content
NEW COLLECTION!
NEW COLLECTION!

Annbritt Lindberg - Januari 2024

Läget i Röda Havet påverkar leveranser till Europa
– Hur situationen påverkar dig som inköpare

Banner Quotes 1 - desktop.png__PID:ea283928-2ac7-4703-b30f-c93d04d35d0aBanner Quotes 1 - Mobile_v2.png__PID:5328940d-ad32-4355-ba07-6eef03a2ab29

Det har nog inte undgått någon i vår bransch att globala fraktkedjor återigen störts av händelser längs sjöfartsrutterna till Europa, särskilt vad gäller handeln från Asien. Sedan mitten av november 2023 har attacker från huthirebeller i Jemen gjort att många rederier slutat frakta gods genom regionen, vilket skapar en kedjereaktion i frakten som kan komma att bidra till ökade konsumentpriser.

Vad är det som händer?

Huthirebellerna hävdar att deras attacker riktas mot fartyg med en koppling till Israel, men i praktiken verkar fartyg ha attackerats oavsett koppling. Rederi, besättning, och flagga skiljer sig dessutom ofta gällande nationalitet, så det finns inga “säkra kort” vad gäller vem som försöker ta sig igenom det smala Bab el-Mandeb-sundet.

Medan dessa förändringar ännu inte har lett till stora prisökningar för konsumenter kommer Europa sannolikt snart att känna av en ekonomiska påverkan.

Röda havet är en avgörande artär i den globala sjöfarten. Så mycket som en tredjedel av all containertrafik färdas den här vägen. Störningen påverkar givetvis särskilt transporter från Asien till Europa, då 40% av denna handel normalt passerar genom Röda Havet.

Som ett resultat av attackerna undviker nu många rederier — inklusive globala ledare som A.P. Møller-Mærsk — Röda havet och Suezkanalen. Alternativa rutter, såsom att segla runt Afrikas horn, medför betydande extra kostnader: upp till $1 miljon mer i bränslekostnader tur och retur. Dessutom har försäkringspremierna för fartyg som använder Röda havet ökat nästan tiofaldigt.

Implikationer av attackerna för inköpare på svenska marknaden:

1. Förseningar i leverans: Förseningar i produktleveranser är att vänta, särskilt för artiklar som skeppas från Asien. Avledningen av sjöfartsrutter kan leda till ytterligare tid i transit och möjligen förlänga nuvarande leveransscheman med flera veckor.

2. Kostnadspåverkan: De ökade driftskostnaderna på grund av längre sjöfartsrutter och högre försäkringspremier kan leda till justeringar i produktprissättning. På W.A.S.A. Wireless arbetar vi flitigt för att mildra dessa effekter och kommer att hålla er informerade om eventuella förändringar.

3. Nya råd gällande beställningar: Vi rekommenderar att ni gör beställningar i god tid för att räkna med potentiella förseningar, så länge situationen kvarstår. Tidig planering och flexibilitet i leveransscheman kommer att vara nyckeln till att navigera dessa störningar.

Red Sea Transport Loading copy.jpg__PID:dc2b76bd-2bfd-4593-b9c1-0f0675d97846

Proaktiva åtgärder från W.A.S.A. Wireless håll:

Sedan starten av attackerna från huthirebellerna i Röda Havet har vi märkt av betydande störningar i våra redan beställda frakter. De pågående oroligheterna har tvingat rederier att omplanera och flytta bokningar till alternativa fartyg med senarelagda avgångar.

Initialt förväntade vi oss förseningar på 3-4 veckor, men tyvärr har verkligheten överträffat våra förväntningar, och vi står nu inför upp till 6-8 veckors förseningar på vissa frakter. Själva restiden tar ca 10 dagar mer, men det är dessa omflyttningar mellan olika båtar och hamnar som vi upplever ger dessa stora förseningar.

✅  Vi övervakar kontinuerligt situationen och justerar våra logistikstrategier för att minimera störningar.

✅  Vårt team utforskar alternativa leveransvägar och partnerskap för att säkerställa tidiga leveranser. Som ett led i att säkra leveranser har vi även ett lager av vissa populära varor på plats i Sverige, som kan levereras till butik omgående.

✅  Vi är engagerade i transparent kommunikation och kommer att ge regelbundna uppdateringar allteftersom situationen utvecklas.

Banner Quotes 2.png__PID:4e3e5e00-9c8f-4a08-85e9-7e1f80c966f8Banner Quotes 2 - MobileV2.png__PID:28940dad-32e3-45fa-876e-ef03a2ab29b2

Vi förstår de utmaningar dessa störningar utgör för våra inköpare. Ni som var med under Ever Given-kaoset i Suezkanalen år 2021, eller all leveransstörning i samband med pandemin, vet att vissa situationer är bortom allas kontroll — men också att vi på W.A.S.A. Wireless är vana vid att hålla femtielva bollar i luften för att försöka lösa problemen på olika, innovativa sätt. Vi lärde oss mycket av dessa erfarenheter och är nu redo att vara steget före vad gäller beställningar och leveranser under 2024.

Om du är inköpare med en aktiv order hos oss, tveka inte att ta kontakt med oss för att avgöra nuvarande status på beställningar.

Related Posts

Hållbarhet 

Hållbarhet 

Nov 06, 2023 Annbritt Lindberg

Compare products

{"one"=>"Select 2 or 3 items to compare", "other"=>"{{ count }} of 3 items selected"}

Select first item to compare

Select second item to compare

Select third item to compare

Compare